Industry News

Požiadavky na testovanie výkonu ventilov

2021-06-08
1, špecifikácia výroby ventilovej šarže, by mala poveriť oficiálne inštitúcie vykonaním nasledujúceho testu výkonnosti: (1) moment otvorenia a zatvorenia ventilu za podmienky pracovného tlaku; "Testuje sa súčiniteľ prietokového odporu ventilu za podmienky dodávky vody do potrubia."

2, ventil pred opustením továrne by mal byť testovaný: (1) ventil v otvorenom stave, teleso ventilu by malo niesť hodnotu tlaku ventilu, ktorá je dvojnásobkom detekcie vnútorného tlaku; (2) Ventil v uzavretom stave, na oboch stranách je vystavený 11 -násobku tlaku ventilu, bez úniku; Ale klapka s kovovým tesnením, hodnota úniku nie je väčšia ako príslušné požiadavky.