Výrobné zariadenie

Miestnosť pre výskum a vývoj

Skúška vzduchotesnosti

dielňa

Montážna predajňa