Industry News

Čo je ventil

2021-06-08
Ventil slúži na otváranie a zatváranie potrubia, riadenie smeru toku, úpravu a ovládanie parametrov príslušenstva potrubia prenosového média (teplota, tlak a prietok). Podľa svojej funkcie sa dá rozdeliť na uzatvárací ventil, spätný ventil, regulačný ventil atď.

Ventil je ovládacou časťou systému na prenos tekutín, ktorý má funkcie prerušenia, regulácie, odklonu, prevencie protiprúdu, stabilizácie tlaku, odvádzania alebo odtoku, atď. Ventily pre systémy riadenia tekutín siahajú od najjednoduchších guľových ventilov po používané v najkomplexnejších automatizačných systémoch.

Ventily je možné použiť na ovládanie prietoku vzduchu, vody, pary, korozívnych médií, bahna, ropy, tekutých kovov a rádioaktívnych médií a iných typov tekutín. Ventily podľa materiálu sú tiež rozdelené na liatinové ventily, ventily z liatej ocele, ventily z nehrdzavejúcej ocele (201, 304, 316 atď.), Ventily z chróm-molybdénovej ocele, ventily z chróm-molybdén-vanádiovej ocele, dvojfázové oceľové ventily, plastové ventily , neštandardné ventily na mieru.